Cennik SKI Pass Zieleniec

CENNIK
ZIELNIEC SKI-PASS
2023/2024

 

  UWAGA: W godzinach 20:00 do 08:00 obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na stokach narciarskich z wyjątkiem dnia 31.12.2023. W tym czasie odbywa się ratrakowanie stoków (w tym ratrakowanie na lince), które może grozić uszczerbkiem na zdrowiu.

Promocyjna przedsprzedaż karnetów Ski-Pass 

SEZON WYSOKI
OD 22.12.2023
DO 10.03.2024

 

SKI-PASS
CENA
GODZINOWY NORMALNY ULGOWY*
2 GODZINY 90 80
4 GODZINY 120 105
5 GODZIN 125 110
7 GODZIN 140 120

 

DNIOWY NORMALNY ULGOWY*
2 DNI 09.00 - 20:00 280 245
3 DNI 09.00 - 20:00 395 330
4 DNI 09.00 - 20:00 505 420
5 DNI 09.00 - 20:00 620 515
6 DNI 09.00 - 20:00 685 580
6 DOW. DNI 09.00 - 20:00 830 700
NISKI SEZON
OD POCZĄTKU SEZONU DO 21.12.2023
ORAZ OD 11.03.2024

 

 

GODZINOWY NORMALNY ULGOWY*
2 GODZINY (SO-ND) 80 70
4 GODZINY (SO-ND) 105 95
7 GODZIN (SO-ND) 115 100
2 GODZINY (PN-PT) 70 65
4 GODZINY (PN-PT) 95 85
7 GODZIN (PN-PT) 105 90

 

DNIOWY NORMALNY ULGOWY*
2 DNI 09.00 - 20:00 200 170
3 DNI 09.00 - 20:00 295 250
4 DNI 09.00 - 20:00 380 325
5 DNI 09.00 - 20:00 465 395
6 DNI 09.00 - 20:00 540 460
KARTY
PUNKTOWE

 

 

ILOŚĆ PUNKTÓW CENA
  1 punkt 6
PROMOCJA 30 pkt 75
PROMOCJA 100 pkt 225
PROMOCJA 200 pkt 405

Ceny podane w polskich PLN

 

CENNIK PRZEJAZDÓW POJEDYNCZYCH

KOLEJE
KRZESEŁKOWE

 

 

NAZWA KOLEI   ILOŚĆ PUNKTÓW
G1 Kolej Gryglówka 4 os. 7 pkt
G10 Kolej Grapa 4 os. 7 pkt
M1 Kolej Mieszko Czerwona 4 os. 6 pkt
N2 Kolej Nartorama Skyway Express 6 os. 9 pkt
W3 Kolej Winterpol Pomarańczowa 6 os. 8 pkt
W5 Kolej Winterpol 4 os. 8 pkt
D3 Kolej Diament 4 os. 5 pkt
WYCIĄGI
NARCIARSKIE

 

 

NAZWA WYCIĄGU   ILOŚĆ PUNKTÓW
B1 Bartuś I 3 pkt
B2 Bartuś II 3 pkt
BT Bartuś Taśma 3 pkt
D1 Diament I 4 pkt
D2 Diament II 3 pkt
G2 Śnieżka 3 pkt
G3 Kaja 4 pkt
G4 Irenka 3 pkt
M2 Mieszko 1 4 pkt
M3 Mieszko 2 4 pkt
M4 Mieszko S1 3 pkt
M5 Mieszko S2 1 pkt
N1 Transit Masarykova 1 pkt
N3 Patyczak I 3 pkt
N4 Patyczak II 2 pkt
N5 Transit Winterpol - Nartorama 3 pkt
N7 Puchatek 1 pkt
N10A Antek I 2 pkt
N10B Antek II 2 pkt
NT Taśma 2 pkt
W4 Winterpol 4ka 5 pkt
W6 Winterpol 6ka 5 pkt
WT1 Winterpol Taśma mała 2 pkt
WT2 Winterpol Taśma duża 3 pkt
REGULAMIN
ZIELENIEC SKI-PASS
2023/2024

 

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. SKI-PASS Zieleniec można nabyć we wszystkich kasach Ośrodka Narciarskiego Zieleniec Sport Arena oraz przez platformę online. SKI-PASSy czasowe, dniowe i punktowe uprawniają do korzystania ze wszystkich kolei, wyciągów oraz taśm narciarskich Zieleniec Sport Arena.

 2. SKI-PASSy działają w godzinach otwarcia poszczególnych kolei i wyciągów narciarskich oraz taśm narciarskich. Godziny otwarcia mogą się różnić lub ulec zmianie w trakcie trwania sezonu.

 3. Nocna jazda odbywa się tylko i wyłącznie na stokach oświetlonych. W dniu 31 grudnia 2023r. (sylwester) wszystkie karnety z cennika ważne są do godziny 20:00. W przypadku korzystania z oferty "Sylwester na Stoku" należy kupić osobny, promocyjny karnet (19:00 - 01:00).

 4. W okresie niskiego sezonu (do 21.12.2023 oraz od 11.03.2024) karnety dniowe ważne są w godzinach pracy wyciągów. W dniach poniedziałek – czwartek w godzinach 09:00 – 16:00 oraz piątek – niedziela w godzinach 09:00 – 20:00.

 5. Zakup lub posiadanie SKI-PASSa czasowego lub punktowego nie upoważnia do prowadzenia zajęć dydaktycznych typu szkolenia na nartach lub snowboardzie w celach zarobkowych. Prowadzenie szkoleń narciarskich i snowboardowych jest możliwe tylko za zgodą właściciela danego stoku narciarskiego.

 6. Prowadzenie przez podmioty lub osoby trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej i usługowej, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, w tym również w celach zarobkowych lub komercyjnych na terenie Ośrodka, w tym umieszczanie reklam i ulotek jest zabronione, chyba że podmiot ten uzyska uprzednio pisemną zgodę (pod rygorem nieważności) zarządzającego danym Ośrodkiem.

 7. Zakup SKI-PASSA czasowego, dniowego lub punktowego jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących na poszczególnych wyciągach i stokach Zieleniec Sport Arena.

 8. W godzinach 20:00 do 09:00 obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na stokach narciarskich. W tym czasie odbywa się ratrakowanie stoków (w tym ratrakowanie na lince), które stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na stoku. Wyjątek od tego zapisu stanowi 31.12.2023 - Sylwester.

 9. Zarządca stoku narciarskiego nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez korzystającego ze SKI-PASS art. 28, 29, 30, 31 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 z późn. zm.) , w szczególności za powstałe urazy związane z typowym ryzykiem sportowym, urazy spowodowane upadkiem, zderzenia pomiędzy uczestnikami oraz zderzenia z elementami zabezpieczającymi trasę przejazdu.

 10. W celu realizacji obowiązku płynącego z treści art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli klient chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą nabycie karnetu, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu przed dokonaniem zakupu w kasie. Paragony dokumentujące sprzedaż, nie zawierające numeru NIP klienta, nie będą zamieniane na faktury VAT.

 11. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, w tym w szczególności §1 ust. 5 i 6 może stanowić podstawę do pozbawienia użytkownika stoku narciarskiego prawa do dalszego korzystania z infrastruktury Zieleniec Sport Arena.

§ 2.
SKI-PASS czasowy i punktowy

 1. Przy zakupie SKI-PASSa czasowego lub punktowego w formie karty magnetycznej zostanie pobrana kaucja zwrotna za kartę magnetyczną w wysokości 10,00 zł - płatne gotówką. W sytuacji dokonania zwrotu karty magnetycznej w formie listowej, pobrana wcześniej kaucja zwrotna w wysokości 10,00 zł w chwili dokonywania zwrotu w formie bezgotówkowej na numer konta bankowego wskazanego przez użytkownika SKI-PASS ulega pomniejszeniu o jednorazową opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 zł. Zwroty kart magnetycznych przyjmowane są do końca sezonu
  narciarskiego.

 2. W przypadku wymiany Vouchera e-skipass na karnet w Kasie, zostanie doliczona kaucja za Kartę Skipass w wysokości 10,00 zł. W przypadku wymiany Vouchera e-skipass na karnet w Automatach na Stacji, zostanie doliczona opłata bezzwrotna za kartę papierową Skipass w wysokości 3,00 zł.

 3. W przypadku zakupu karnetu w Automatach na Stacji, zostanie doliczona opłata bezzwrotna za kartę papierową Skipass w wysokości 3,00 zł.

 4. Przy zakupie SKI-PASSa czasowego lub punktowego w formie karty papierowej, bezzwrotnej, do ceny nabycia SKI-PASSa zostanie doliczona jednorazowa, bezzwrotna opłata za kartę papierową w wysokości 3,00 zł.

 5. SKI-PASS czasowy i dniowy upoważnia do korzystania przez okres ustalony przy jego zakupie.

 6. Ze SKI-PASSu czasowego i dniowego może korzystać tylko jedna osoba (osoba, która jako pierwsza skorzysta z danego SKI-PASSu przy bramce,
  zostanie spersonalizowana).

 7. Używanie SKI-PASSu jest jednoznaczne z akceptacją zapisu i wykorzystywania wizerunku użytkownika karty w celach kontrolnych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Przy każdym przejściu przez bramkę - na okres ważności uprawnień znajdujących się na karcie - system wykonuje zdjęcia korzystającego z karty, porównując je z zapisem wizerunku użytkownika, który przy pierwszym przejściu przez bramkę aktywował dany SKIPASS.

 8. Jeżeli SKI-PASS zostanie przedstawiony przez osobę, która nie zakupiła SKI-PASSa i nie została spersonalizowana, przedstawiony SKI-PASS podlega zablokowaniu poprzez czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świadczonej usługi na jego podstawie. Odblokowanie zawieszenia blokady SKIPASSA podlega opłacie w wysokości 50,00 zł płatnej w kasach głównych: Bartuś, Mieszko, Nartorama, Winterpol.

 9. SKI-PASS punktowy jest ważny do końca sezonu zimowego. Ilość odejmowanych punktów za przejazd koleją lub wyciągiem wynika z cennika lub informacji wyświetlanych na bramce. Niewykorzystane punkty nie podlegają zwrotowi.


§ 3.
Ulgi, rabaty

 1. Ceny ulgowe lub rabaty grupowe są możliwe wyłącznie przy zakupie SKI-PASSÓW czasowych i dniowych.

 2. *SKI-PASSY ulgowe przysługują dzieciom do lat 10, seniorom w wieku powyżej 65 lat oraz osobom z legitymacją potwierdzająca niepełnosprawność.

 3. Dzieci do lat 5-ciu są uprawnione do bezpłatnego przejazdu wyłącznie z opiekunem posiadającym SKI-PASS (normalny lub ulgowy seniorski). Oferta dotyczy wyłącznie kolei krzesełkowych - wyciągi narciarskie oraz taśmy są z niej wyłączone. Oferta nie dotyczy zajęć z instruktorem narciarstwa bądź snowboardu.

 4. Grupom zorganizowanym (min. 22 osoby) w wysokim sezonie na SKI-PASSY czasowe (4h, 5h, 7h,) oraz dniowe (od 2 do 6 dni 09:00 – 20:00) oferujemy rabaty po wcześniejszym kontakcie mailowym na skipass@zieleniec.pl.

  a. Grupy 22-35 osób – rabat 10% + 2 SKI-PASSy dla opiekunów w cenie 1 PLN
  b. Grupy 36-60 osób – rabat 15% + 1 SKI-PASS na 10 osób dla opiekunów w cenie 1 PLN
  c. Grupy 61-80 osób – rabat 20% + 1 SKI-PASS na 10 osób dla opiekunów w cenie 1 PLN
  d. Grupy powyżej 81 osób – rabat 25% + 1 SKI-PASS na 10 osób dla opiekunów w cenie 1 PLN

 5. Grupom zorganizowanym (min. 22 osoby) w niskim sezonie na SKI-PASSy czasowe (4h, 7h,) oraz dniowe (od 2 do 6 dni) oferujemy 10% rabatu po wcześniejszym kontakcie mailowym na skipass@zieleniec.pl. Ponadto:

  a. Grupy od 22 do 35 osób otrzymują dwa SKI-PASSy w cenie 1,00 zł za każdy dzień ważności SKI-PASSa
  b. Grupy od 36 osób - jedna na 10 osób otrzymuje SKI-PASSA w cenie 1,00 zł za każdy dzień ważności.

 6. Rabaty dla grup udzielane są tylko i wyłącznie w przypadku jednego rodzaju taryfy dla całej grupy.

 7. SKI-PASSy grupowe w sezonie niskim i wysokim ważne są w dniu wydania lub od dnia wydania w przypadku
  karnetów dniowych.

 8. W przypadku uzyskania zniżki, np. w autoryzowanych hotelach nie będzie ona łączona z innymi rabatami.

 9. Niski sezon obowiązuje od początku sezonu do 21 grudnia 2023r. oraz od 11 marca 2024r.

 10. Dla użytkowników decydujących się w niskim i wysokim sezonie na zakup karnetów dniowych od 2 do 6 dni przewidziano atrakcyjne rabaty zgodnie z regulaminem i cennikiem Zieleniec SKI-PASS. Ceną bazową jest karnet 1 dzień 9:00 - 20:00.

 11. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 15.000,00 zł, których nabywcą jest przedsiębiorca, zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.), opłacenie zamówienia następuje za pomocą karty płatniczej lub przelewem po wcześniejszym kontakcie z wybraną kasą.

§ 4.
Sankcje, zwroty, reklamacje

 1. Wymuszanie przejścia na SKI-PASSie bez przysługującego do tego prawa skutkuje utratą możliwości dalszego korzystania z kolei, wyciągów oraz taśm narciarskich.

 2. Po wydaniu SKI-PASSa nie ma możliwości zamiany, przedłużenia lub przesunięcia okresu jego ważności.

 3. Kaucję za kartę magnetyczną można odzyskać we wszystkich kasach.

 4. W przypadku utraty lub widocznego mechanicznego uszkodzenia karty magnetycznej kaucja nie podlega zwrotowi.

 5. Złe warunki atmosferyczne i narciarskie, frekwencja na stokach, kolejach, wyciągach oraz taśmach narciarskich oraz brak dostępności części kolei, wyciągów i taśm nie stanowią podstawy do zwrotu należności ze SKI-PASSu czasowego lub punktowego.

 6. Zwrot za niewykorzystany czas danego SKI-PASSU jest udzielany na zasadach określonych w Regulaminie reklamacji i zwrotów karnetów w Ośrodku Narciarskim Zieleniec Sport Arena, w sposób wprost proporcjonalny do wykorzystanego czasu na podstawie paragonu fiskalnego w kasie, w której SKI-PASS został zakupiony. Zwrot można realizować do końca danego sezonu narciarskiego i możliwy jest w następujących przypadkach:

  a. przestoje wszystkich kolei i wyciągów, taśm narciarskich trwające ponad 1 godzinę,
  b. wypadku uniemożliwiającego dalsze korzystanie z kolei lub wyciągów, taśm narciarskich na podstawie protokołu wypadkowego GOPR.

 7. Cofnięcie zgody na administrowanie niezbędnymi danymi osobowymi przez użytkownika w taki sposób, że uniemożliwi to realizację usług przez Ośrodek Narciarski Zieleniec Sport Arena w standardowo przyjęty sposób jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy z wyłącznej winy użytkownika.

§ 5.
Klauzula informacyjna

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE są:

  a. Winterpol Sp. z o.o., Zieleniec 72a, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP: 8830002908
  c. Usługi Turystyczne Mieszko sp. z o.o. sp. k., Zieleniec 134, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP:8831866930
  b. PHU Arkadiusz Popowicz, Wilkanów 135, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, NIP 8811108784
  d. Bartuśs.c. J.R.B. Wilczyńscy Zieleniec 65, 57-340 Duszniki-Zdrój, Nip: 8831860991
  e. Gryglówka Sp. z o.o. Zieleniec 67, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP 8831869733
  f. NartoramaSp. z o.o. Zieleniec 136, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP: 8811001204
  g. CEZBUDCezariusz Hekiert, Zieleniec 136, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP: 8811352671
  h. MCM Sp. z o.o. sp.k, Zieleniec 136, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP: 8831863920
  i. GRAPA G10 Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Szarotki 10/4, 71-604 Szczecin, NIP 8513211344

 2. Kupujący karnet SKI-PASS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi w celu i w związku z realizacją karnetu SKI-PASS, przez okres jego obowiązywania, również w wypadkach i przez okres uniemożliwiający dalsze korzystanie z karnetu SKI-PASS.

 3. Wizerunek użytkownika karty jest stosowany w celach kontrolnych oraz w celu personalizacji karnetu.

 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji świadczenia usługi Zieleniec SKI-PASS.

 6. Wizerunek z karty jest przechowywany na okres ważności karnetu.

 7. Osoba zarejestrowana przez system personalizacji ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

 8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z naszej bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 9. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze danych osobowych: wizerunek.

 10. Podanie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy. Odmowa podania niezbędnych w tym celu danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy i wydanie użytkownikowi karnetu SKI-PASS.

Rozwiń (show) Zwiń (hide)