Informacja o warunkach na stoku

 

facebook.com/WinterpolKarpacz

tel.: 601 449 545

Szkoła narciarsko - snowboardowa M&M Karpacz

 

tel. 601 334 433

Winterpol marketing

 

(media, reklama, współpraca, powierzchnie reklamowe)

tel. 722 230 479

e-mail: marketing@winterpol.eu

Winterpol Karpacz

 

Ul. Turystyczna 5

58-540 Karpacz

tel. 74 8660 431

e-mail: winterpol@winterpol.eu

Wypożyczalnia M&M

 

Przy dolnej stacji

tel. 518 695 443

Przy ogródku dziecięcym

tel. 601 33 44 33

Villa Winterpol

 

ul. Turystyczna 5

58-540 Karpacz

tel. 661 277 777

e-mail: recepcja@winterpol.eu

Cennik SKI Pass Karpacz

2023 / 2024

Niski sezon do 21.12.2023 oraz od 04.03.2024

BILETY / KARNETY

NORMALNY

ULGOWY*

JUNIOR**

1+1***

Niski Sezon 2 godziny

65

55

35

115

Niski Sezon 4 godziny

70

60

40

125

Niski Sezon 7 godzin

75

65

45

135

Wysoki sezon 22.12.2023 – 03.03.2024

BILETY / KARNETY

NORMALNY

ULGOWY*

JUNIOR**

1+1***

2 godziny

90

75

45

155

4 godziny

100

90

55

180

7 godzin

110

100

65

200

1 dzień 12 godzin

125

115

75

230

18:00 - 21:00

65

60

40

 

DNIOWE - NISKI I WYSOKI SEZON

BILETY / KARNETY

NORMALNY

ULGOWY*

JUNIOR**

2 dni 12 godzin****

210

195

115

3 dni 12 godzin z 6 dni*****

335

280

170

3 dni 12 godzin****

300

250

150

6 dni 12 godzin****

450

375

225

BILETY TURYSTYCZNE

Bilet turystyczny (dwie strony)

30

Bilet turystyczny (w. górę)

25

PUNKTOWY - 1 przejazd = 2 pkt.

1 pkt.

10

8 pkt. / PROMOCJA

80

16 pkt. / PROMOCJA

120

 

 

OBJAŚNIENIE

* SKI-PASS ULGOWY przysługuje dzieciom od 6 do 12 lat (po okazaniu legitymacji), osobom niepełnosprawnym oraz seniorom(kobieta od 60 lat, mężczyzna od 65 lat)

** SKI PASSY junior przysługują dzieciom od 3 do 5 lat

*** RODZINA 1 + 1 obejmuje rodzica (opiekuna) i dziecko od 6 do 12 lat

**** SKI-PASS 2 DNIOWE, 3 DNIOWE i 6 DNIOWE ważne są od pierwszego przejścia przez bramkę dzień po dniu.

***** SKI-PASS 3 DNI z 6 DNI do wykorzystania są 3 dni w ciągu 6 dni od pierwszego przejścia przez bramkę.

I Dzieci do lat 2 uprawnione są do bezpłatnego przejazdu wyłącznie z opiekunem posiadającym SKI-PASS (normalny lub ulgowy seniorski).

I Zakup SKI-PASSA czasowego lub punktowego jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących na stoku Winterpol Biały Jar.

I Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT należy zgłosić ten fakt przed dokonanien zakupu.

Ze SKI-PASSu czasowego i wielodniowego może korzystać tylko JEDNA OSOBA!
Niewykorzystane punkty oraz czas nie podlegają zwrotowi.

 

Winterpol Karpacz Biały Jar

REGULAMIN SKI-PASS 2023 / 2024 WINTERPOL KARPACZ

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. SKI-PASS Zieleniec można nabyć w kasie Ośrodka Narciarskiego Winterpol Karpacz Biały Jar oraz przez platformę online. SKI-PASSy czasowe, dniowe i punktowe uprawniają do korzystania z kanapy 6 osobowej Winterpol Karpacz Bialy Jar
 2. SKI-PASSy działają w godzinach otwarcia kolei 6 osobowej Winterpol Karpacz Bialy Jar. Godziny otwarcia
  mogą się różnić lub ulec zmianie w trakcie trwania sezonu.
 3. Nocna jazda odbywa się tylko i wyłącznie na stokach oświetlonych. W dniu 31 grudnia 2023 r. (sylwester) wszystkie karnety z cennika ważne są do godziny 21:00. W przypadku korzystania z oferty "Sylwester na Stoku" należy kupić osobny, promocyjny karnet (19:00 - 01:00).
 4. Zakup lub posiadanie SKI-PASSa czasowego lub punktowego nie upoważnia do prowadzenia zajęć dydaktycznych typu szkolenia na nartach lub snowboardzie w celach zarobkowych. Prowadzenie szkoleń narciarskich i snowboardowych jest możliwe tylko za zgodą właściciela stoku narciarskiego.
 5. Prowadzenie przez podmioty lub osoby trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej i usługowej, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, w tym również w celach zarobkowych lub komercyjnych na terenie Ośrodka , w tym umieszczanie reklam i ulotek jest zabronione, chyba że podmiot ten uzyska uprzednio pisemną zgodę (pod rygorem nieważności) zarządzającego Ośrodkiem.
 6. Zakup SKI-PASSA czasowego, dniowego lub punktowego jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących w Ośrodku Narciarskim Winterpol Karpacz Biały Jar.
 7. Zarządca stoku narciarskiego nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez korzystającego ze SKI-PASS art. 28, 29, 30, 31 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 z późn. zm.) , w szczególności za powstałe urazy związane z typowym ryzykiem sportowym, urazy spowodowane upadkiem, zderzenia pomiędzy uczestnikami oraz zderzenia z elementami zabezpieczającymi trasę przejazdu.
 8. W godzinach 21:00 do 09:00 obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na stokach narciarskich. W tym czasie odbywa się ratrakowanie stoków, które stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na stoku. Wyjątek od tego zapisu stanowi 31.12.2023 - Sylwester.
 9. W celu realizacji obowiązku płynącego z treści art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli klient chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą nabycie karnetu, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu przed dokonaniem zakupu w kasie. Paragony dokumentujące sprzedaż, nie zawierające numeru NIP klienta, nie będą zamieniane na faktury VAT.
 10. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, w tym w szczególności §1 ust. 5 i 6 może stanowić podstawę do pozbawienia użytkownika stoku narciarskiego prawa do dalszego korzystania z infrastruktury Winterpol Karpacz.
 11. W przypadku wystąpienia niezależnych od Winterpol sp. z o.o. ograniczeń w dostawie prądu elektrycznego lub zwiększenia kosztów nabycia energii elektrycznej przez ośrodek narciarski, Winterpol sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedniego podwyższenia cen karnetów narciarskich.

§ 2.
SKI-PASS czasowy i punktowy

 1. Przy zakupie SKI-PASSa czasowego, dniowego lub punktowego zostanie pobrana kaucja zwrotna za kartę magnetyczną w wysokości 10,00 zł - płatne gotówką lub kartą. Zwrot kaucji odbywa się tylko w gotówce. W sytuacji dokonania zwrotu karty magnetycznej w formie listowej, pobrana wcześniej kaucja zwrotna w wysokości 10,00 zł w chwili dokonywania zwrotu w formie bezgotówkowej na numer konta bankowego wskazanego przez użytkownika SKI-PASS ulega pomniejszeniu o jednorazową opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 zł. Zwroty kart magnetycznych przyjmowane są do końca sezonu narciarskiego.
 2. SKI-PASS czasowy i dniowy upoważnia do korzystania przez okres ustalony przy jego zakupie.
 3. Ze SKI-PASSu czasowego i dniowego może korzystać tylko jedna osoba (osoba, która jako pierwsza skorzysta z danego SKI-PASSu przy bramce, zostanie spersonalizowana).
 4. Używanie SKI-PASSu jest jednoznaczne z akceptacją zapisu i wykorzystywania wizerunku użytkownika karty w celach kontrolnych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Przy każdym przejściu przez bramkę - na okres ważności uprawnień znajdujących się na karcie - system wykonuje zdjęcia korzystającego z karty, porównując je z zapisem wizerunku użytkownika, który przy pierwszym przejściu przez bramkę aktywował dany SKI-PASS.
 5. Jeżeli SKI-PASS zostanie przedstawiony przez osobę, która nie zakupiła SKI-PASSa i nie została spersonalizowana, przedstawiony SKI-PASS podlega zablokowaniu poprzez czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świadczonej usługi na jego podstawie. Odblokowanie zawieszenia blokady SKI-PASSA podlega opłacie w wysokości 50,00 zł płatnej w kasie ośrodka.
 6. SKI-PASS punktowy jest ważny do końca sezonu zimowego. Ilość odejmowanych punktów za przejazd koleją lub wyciągiem wynika z cennika lub informacji wyświetlanych na bramce. Niewykorzystane punkty nie podlegają zwrotowi.

§ 3.
Ulgi, rabaty i niski sezon

 1. Ceny ulgowe lub rabaty grupowe są możliwe wyłącznie przy zakupie SKI-PASSÓW czasowych i dniowych.
 2. SKI PASSY junior przysługują dzieciom od 3 do 5 lat.
 3. SKI-PASSY ulgowe przysługują dzieciom od 6 lat do lat 12 oraz seniorom w wieku powyżej 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.
 4. Dzieci do lat 2 są uprawnione do bezpłatnego przejazdu wyłącznie z opiekunem posiadającym SKI-PASS (normalny lub ulgowy seniorski). Oferta nie dotyczy zajęć z instruktorem narciarstwa bądź snowboardu.
 5. Grupom zorganizowanym (min. 20 osób) w wysokim sezonie na SKI-PASSY czasowe oraz dniowe (4h, 7h, 18:00-21:00, 1 dzień 12h, 2 dni 12h, 3 dni 12h, 6 dni 12h oraz 3 dni 12h z 6) oferujemy rabaty po wcześniejszym kontakcie mailowym na kasa.karpacz@winterpol.eu

  a. Grupy 20-35 osób – rabat 10% + 2 SKI-PASSy dla opiekunów w cenie 10 PLN za każdy dzień ważności
  b. Grupy 36-60 osób – rabat 15% + 1 SKI-PASS na 10 osób dla opiekunów w cenie 10 PLN za każdy dzień ważności
  c. Grupy powyżej 61 osób – rabat 20% + 1 SKI-PASS na 10 osób dla opiekunów w cenie 10 PLN zakażdy dzień ważności
   
 6. Grupom zorganizowanym (min. 20 osób) w niskim sezonie na SKI-PASSy czasowe oraz dniowe (4h, 7h, 18:00-21:00, 2 dni 12h, 3 dni 12h, 6 dni 12h oraz 3 dni 12h z 6) oferujemy 5% rabatu po wcześniejszym kontakcie mailowym na kasa.karpacz@winterpol.eu. Ponadto:

  a. Grupy od 20 do 35 osób otrzymują dwa SKI-PASSy w cenie 10,00 zł za każdy dzień ważności SKI-PASSa
  b. Grupy od 36 osób - jedna na 10 osób otrzymuje SKI-PASSA w cenie 10,00 zł za każdy dzień ważności.
   
 7. W przypadku uzyskania zniżki, np. w autoryzowanych hotelach nie będzie ona łączona z innymi rabatami.
 8. Niski sezon obowiązuje od początku sezonu do 21 grudnia 2023 r. oraz od 04 marca 2024 r. do końca sezonu.
 9. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 15.000,00 zł, których nabywcą jest przedsiębiorca, zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.), opłacenie zamówienia następuje za pomocą karty płatniczej lub przelewem po wcześniejszym kontakcie z wybraną kasą.

§ 4.
Sankcje, zwroty, reklamacje

 1. Wymuszanie przejścia na SKI-PASSie bez przysługującego do tego prawa skutkuje utratą możliwości dalszego korzystania z kolei i wyciągów oraz taśm narciarskich.
 2. Po wydaniu SKI-PASSa nie ma możliwości zamiany, przedłużenia lub przesunięcia okresu jego ważności.
 3. Kaucję za kartę magnetyczną można odzyskać w kasie i u obsługi wyciągu na górnej stacji.
 4. W przypadku utraty lub widocznego mechanicznego uszkodzenia karty magnetycznej kaucja nie podlega zwrotowi.
 5. Złe warunki atmosferyczne i narciarskie, frekwencja na stokach, kolei nie stanowią podstawy do zwrotu należności ze SKI-PASSu czasowego, dniowego lub punktowego.
 6. Zwrot za niewykorzystany czas danego SKI-PASSU jest udzielany w sposób wprost proporcjonalny do wykorzystanego czasu na podstawie paragonu fiskalnego w kasie, w której SKI-PASS został zakupiony. Zwrot można realizować do końca danego sezonu narciarskiego i możliwy jest w następujących przypadkach:

  a. przestoju kolei trwające ponad 1 godzinę,
  b. wypadku uniemożliwiającego dalsze korzystanie z kolei na podstawie protokołu wypadkowego ratownika medycznego.
   
 7. Cofnięcie zgody na administrowanie niezbędnymi danymi osobowymi przez użytkownika w taki sposób, że uniemożliwi to realizację usług przez Ośrodek Narciarski Winterpol Karpacz Biały Jar w standardowo przyjęty sposób jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy z wyłącznej winy użytkownika.

§ 5.
Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Winterpol Sp. z o.o.
 2. Kupujący karnet SKI-PASS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi w celu i w związku z realizacją karnetu SKI-PASS, przez okres jego obowiązywania, również w wypadkach i przez okres uniemożliwiający dalsze korzystanie z karnetu SKI-PASS.
 3. Wizerunek użytkownika karty jest stosowany w celach kontrolnych oraz w celu personalizacji karnetu.
 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji świadczenia usługi SKI-PASS
 6. Wizerunek z karty jest przechowywany na okres ważności karnetu.
 7. Osoba zarejestrowana przez system personalizacji ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z naszej bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze danych osobowych: wizerunek.
Rozwiń (show) Zwiń (hide)