Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Winterpol Sp. z o.o. z siedzibą w Zieleńcu 72A w zakresie działalności marketingowej oraz na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Potwierdzam, że zapoznałem się z poniższą Polityką Prywatności.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Winterpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zieleńcu 72A, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000176591, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8830002908 oraz REGON 890528967, o kapitale zakładowym w wysokości 976.000,00 zł), zwaną dalej Winterpol, będącą administratorem danych osobowych.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkownika, a następnie przesłanych Winterpol za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, oraz adresu IP komputera.

3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:
1) realizacji przepisów prawa,
2) utworzenia osobistego konta na stronie Winterpol;
3) wysyłania ofert marketingowych, takich jak newslettery i katalogi na adres e-mail Użytkownika;
4) powiadamiania zwycięzców konkursów internetowych na adres e-mail Użytkownika.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów przez Winterpol.

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania jedynie w celu realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Winterpol, firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi księgowe dla Winterpol i firmie kurierskiej. Dane osobowe zgromadzone przez Winterpol mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

6. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

7. Użytkownikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Winterpol,
b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. W przypadku uzyskania przez Winterpol wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Winterpol może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

§ 2. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Winterpol wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Winterpol rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

§ 3. COOKIES

11. W celu prawidłowego działania newslettera i strony internetowej Winterpol, Winterpol korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Winterpol, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta ze Winterpol – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

12. Winterpol wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

13. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

14. Cookies Winterpol są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

15. Pliki generowanie bezpośrednio przez Winterpol nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Winterpol) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

16. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony internetowej Newslettera Winterpol.

17. Winterpol wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: konfiguracji i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze Winterpol; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.

18. Winterpol wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Newslettera, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Twitter, Google+, YouTube i Instagram.

19. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

20. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.